Fagmøter og kurs

Lab 18 vil nå bredt ut til fagmiljøer relatert til laboratorie-virksomhet. Det er slik vi skaper den viktigste møteplassen for laboratoriefolket.

Det vil også denne gang arrangeres en rekke fagmøter på Lab i regi av profesjonsgrupper og fagmiljøer. En del aktører har vært med oss i mange år, og flere nye har kommet til de senere årene.

Disse var med under forrige Lab-arrangement:

NITO Bioingeniørfaglig Institutt
NITO BFI er en av aktørene som virkelig har vært med lenge. De har gjerne flere fagmøter på Lab, som Lederdagene, Nettverkstreff og workshop i kvalitetsarbeid, samt dagsaktuelle kurs. 

Norsk Kjemisk Selskap
Norsk Kjemisk Selskap arrangerer hver gang sitt Landsmøte i Kjemi på Lab. På Lab 14 arrangerte 8 faggrupper egne fagmøter som en del av landsmøtet: Organisk kjemi – Analytisk kjemi – Kolloid- og makromolekylkjemi – Kvantekjemi og modellering – Kjemiens historie – Kjemiundervisning – Uorganisk kjemi og Materialkjemi – Matkjemi.

Høstkonferansen i mikrobiologi
Høstkonferansen i mikrobiologi er en 2-dagers konferanse. Ahus hadde ansvar for Høstkonferansen under Lab 14, mens det i 2018 er Norsk Folkehelseinstitutt som inviterer.

Foreningen MIKRO
Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier hadde i 2014 et 3-dagers MIKRO seminar og kom på dagsbesøk til Lab.

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi
NSMB er et selskap i Den Norske Legeforening som ivaretar den vitenskaplige delen av fagfeltet medisinsk biokjemi. De har i mange år arrangert lunsjseminar på Lab for medlemmer.

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) inviterte til  fagmøte for medlemmer.

Tekna Biotek
Tekna Biotek arrangerte lederkurs og inviterte til mingletreff for medlemmer.

I tillegg inviterer utstillerne til flere kortere fagseminar og produktpresentasjoner.

 

Share this: