Fagmøter og kurs

Lab 18 når bredt ut til fagmiljøer relatert til laboratorie-virksomhet. Det er slik vi skaper den viktigste møteplassen for laboratoriefolket.

Det vil også denne gang arrangeres en rekke fagmøter på Lab i regi av profesjonsgrupper og fagmiljøer. En del aktører har vært med oss i mange år, og flere nye har kommet til de senere årene.

 BLI BESØKENDE ››

 

NITO Bioingeniørfaglig institutt har et omfattende program
NITO BFI brenner for bioingeniørenes interesser og er en av aktørene som virkelig har vært med Lab lenge. BFI inviterer til Lederdagene 2018, Nettverkstreff – Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshops og tre nye kurs: Spesialkurs i Intervju av blodgivere, Kurs i Automasjon i medisinsk biokjemi, og kurs i Patologi.

Norsk Kjemisk Selskap inviterer til det 21. landsmøte i kjemi
Her blir det Industry Lecture, plenarforedrag og Guldberg Waage-seremoni, og alle de 10 faggruppene organiserer egne fagmøter: Organisk kjemi, Analytisk kjemi, Kolloid- og makromolekylkjemi, Kvantekjemi og modellering, Kjemiens historie, Kjemiundervisning, Uorganisk kjemi og materialkjemi, Matkjemi, Kvantekjemi og Kjemometri.

Høstkonferansen i mikrobiologi 
Høstkonferansen i mikrobiologi går over 2 dager, og arrangeres denne gang av Folkehelseinstituttet.

Foreningen Mikro
Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorier skal ha 3-dagers MIKRO-seminar på Thon Hotel Opera og kommer på dagsbesøk til Lab.
Les mer om foreningen Mikro >>

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi
NSMB er et selskap i Den Norske Legeforening som ivaretar den vitenskapelige delen av fagfeltet medisinsk biokjemi. Selskapet inviterer medlemmer til lunsjseminar på Lab.

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi
NSFT’s formål er å fremme utvikling og interesse for farmakologi og toksikologi i Norge. De inviterer sine medlemmer til fagseminar på Lab 18 innenfor temaene epigenetikk og antidoping.

Tekna
Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening, kommer til Lab.
Tekna Biotek dekker fagområdene bioteknologi, biologi, kjemi, farmasi, næringsmiddel, biokjemi og tilsvarende. Programmet er ikke avklart.

Equinor
Equinor, det nye Statoil, kommer til Lab for første gang. De inviterer til et felles kvalitetsmøte for alle kvalitetsansvarlige på sine laboratorier og et fagmøte for driftslaboratoriene.

Medisinsk Teknologisk Forening
Medisinsk Teknologisk Forening legger til sitt styremøte til Lab 18.

 

PROGRAMOVERSIKT ››


Andre seminar
I tillegg inviterer utstillerne til flere kortere fagseminar og produktpresentasjoner i løpet av de tre Lab-dagene.

Les også:   HVEM BESØKER LAB ›› 

Share this: